Opis inwestycji

 

Krzyszkowo zlokalizowane jest na terenie gminy Rokietnica.

Gmina Rokietnica znajduje się w kierunku północno – zachodnim od Poznania.

Leży w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji poznańskiej. Mimo, iż znajduje się tak blisko wielkiego miasta, ma nadal charakter rolniczy. Liczba mieszkańców gminy wynosi ponad 8000, a powierzchnia ok. 80 km2. Jej granice obejmują 10 sołectw, które tworzy 16 wsi: Bytkowo, Cerekwica, Dalekie, Kiekrz, Kobylniki, Krzyszkowo, Mrowino, Napachanie, Pawłowice, Przybroda, Rogierówko, Rokietnica, Rostworowo, Sobota, Starzyny, Żydowo.

Infrastruktura gminy jest dość dobrze rozwinięta. Na dzień dzisiejszy 70% powierzchni gminy jest uzbrojone w gaz, 60% w kanalizacje a 100% w wodę. Gmina zamierza sukcesywnie zwiększać jakoś infrastruktury. Ustalenia dotyczące rozwoju infrastruktury zawarte zostały w planie rozwoju gminy na lata 2004 – 2013 opracowanym w roku 2004. Wynika z niego iż do roku 2013 gmina zamierza zapewnić pełną infrastrukturę na całym swoim terenie.

 

Realizujemy kompleks 50 domów jednorodzinnych w Krzyszkowie w oparciu o ustalenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opublikowane w Dz.U woj. wielkopolskiego nr 104 z dnia 5 sierpnia 2002r poz. 2595.

Teren inwestycji został podzielony na sektory w których dopuszczalne są różne formy zabudowy. Poniżej przedstawiono oznaczenia i opis poszczególnych sektorów:

· teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej został oznaczony na rysunku symbolem M

· teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługami oznaczony został symbolem MU

Plan określa podstawowe zasady zagospodarowania działek:

· max. powierzchnia zabudowy 30%

· dopuszcza się aby sąsiednie działki były łączone

· ustala się zakaz ustawiania ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych

· dla terenów zabudowy jednorodzinnej z usługami ustalono wymóg

zaprojektowania na własnej działce miejsc postojowych dla samochodów

oraz warunki kształtowania zabudowy:

· budynki mieszkalne jednorodzinne jednokondygnacyjne lub z poddaszem

użytkowym, z dachem stromym.

Dopuszcza się zabudowę dwukondygnacyjną z dachem płaskim.

· usługi mogą być wbudowane w budynek mieszkalny lub dobudowane do budynku pod warunkiem zachowania ustaleń planu.

· zakazuje się lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla środowiska

 

 

Nowości/Wydarzenia

02.07.2015 - Targi wrzesień 2015
Targi Nieruchomości wrzesień 2015
30.08.2014 - Targi Wrzesień
Zapraszamy na Targi Nieruchomości

Strona 1 z 7  > >>